Offroadpneu.sk

Kontakt

Baltyre s.r.o.
Slatinská 1710
018 61 Beluša
Slovak republic

Reg. OR OS Trenčín, odd: Sro, vl.č.12164/R

ICO 36313947 * IC DPH SK2020110246

telefónne číslo
+ 421 42 4710300

maloobchod a pneuservis
+ 421 42 4625588

maloobchod a autoservis
+ 421 42 4634302

faxové číslo
+ 421 42 4710545

e mailová schránka
info@baltyre.com

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk

Kontaktný formulár
© 2016 - 2024 Baltyre Ltd.
Created by Crystal Group, s. r. o.
×